A Ics te ce_ oferim tots aquells serveis que pugueu necessitar adaptant-nos a les realitats i situacions de cadascuna de les empreses o organitzacions. Des del naming fins a la creació de la marca, la implementació identitat, el packaging, l’aparadorisme, l’elaboració i execució de plans de comunicació, la creació de webs, l’organització d’events, treballs de gabinet de premsa i xarxes socials o la producció de les peces i suports necessaris per al desenvolupament de la vostra activitat.

Un treball i assessorament integral a través d’un equip multidisciplinari de professionals col·laboradors.