AVÍS LEGAL

Benvinguts al web ics te ce_
El titular d’aquest web i el propietari de la marca és Xavier Torres Canals, NIF 39153862L.

Av. Diagonal, 523 8B (edifici Atalaya)
08029 Barcelona
T. +34 609338855

A continuació us exposem els termes i condicions d’us d’aquest web. La navegació a través del web us confereix la condició d’usuaris de la mateixa, és por això que us aconsellem una atenta lectura a aquest avís per a procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contraria a la prevista aquí queda totalment prohibida.

La informació i continguts que es recullen al web són propietat de Xavier Torres Canals o dels “partners” col·laboradors. L’obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, modificació o comunicació pública del contingut d’aquest web per a ús comercial o diferent al propi personal de l’usuari, queda totalment prohibida.

L’accés al web és lliure excepte per aquells apartats on s’exigeixi un “password” o contrasenya d’accés, que serà atorgada per Xavier Torres Canals a aquelles persones que lliurament decideixi.

Normes d’ús

Com usuari del web, deveu realitzar en tot moment un ús adequat del mateix i dels continguts o serveis que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de Xavier Torres Canals i/o dels seus “partners” col·laboradors.
Queda prohibit, i tot usuari o tercer es compromet, a no realitzar cap acció (inclòs introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoquin danys o alteracions als continguts del web, així com a no intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic, reservant-nos el dret a excloure’l de l’accés al web en cas contrari.
Així mateix, queda prohibit l’ús de qualsevol recurs de tota índole o tipus pels quals un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se, amb o sense lucre, dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formen part d’aquest web sense un consentiment exprés por part de Xavier Torres Canals. Queda també prohibida sense un consentiment exprés por part de Xavier Torres Canals qualsevol alteració del web que pugui afectar a la seva estructura o contingut.

Propietat intel·lectual

El web conté marques, patents, drets d’autor i altres drets de propietat industrial o intel·lectual que són propietat de Xavier Torres Canals o de tercers “partners” col·laboradors o empreses clients. La visita d’un usuari a aquest web no li confereix cap dret o llicència sobre els referits drets de propietat industrial o intel·lectual.
El disseny, imatges, fotografies, mapes, gràfics, vídeos, “banners”, el software i els seus diferents codis font o objecte, i altres elements integradors d’aquest web són, excepte que s’especifiqui el contrari, de titularitat de Xavier Torres Canals, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos. En conseqüència, l’usuari que accedeixi al web no pot sota cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts sense un exprés consentiment de Xavier Torres Canals.
Els dissenys o altres continguts que apareguin al web i que siguin de titularitat d’ empreses o professionals col·laboradores d’Ics te ce_ o de tercers, els serà també d’aplicació les presents condicions i protecció, excepte consentiment exprés i escrit d’aquestes empreses o professionals.

Responsabilitat

El nostre compromís és el d’oferir un funcionament del web amb la major professionalitat i qualitat, atenent a les reclamacions de l’usuari o client, garantint eficaçment el secret de les comunicacions i reparant averies que es puguin produir en la infraestructura tecnològica, sent tot això necessari per al correcte manteniment i ús del web.
En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així como a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d’accés al mateix.
Som responsables de las informacions, continguts, productes o serveis directament originats per nosaltres i inclosos en aquest web, comprometent-nos a oferir-los amb els màxims estàndards de qualitat i servei.
No som responsables dels productes o serveis inclosos, prestats o oferts per tercers col·laboradors, empreses o entitats als que s’accedeixi a través de “links” o “frames” continguts al web, ni dels danys ocasionats als sistemes informàtics dels usuaris per causes alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a internet. Tampoc dels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d’aquest web.

Tampoc en fem responsables del contingut, publicitat, informació, comunicació, opinió o manifestació, de qualsevol tipus, que difonguin els tercers col·laboradors, empreses o entitats als que es pugui accedir a través d’aquest web.

L’usuari respondrà, i estarà obligat a indemnitzar a Ics te ce_, per qualsevol dany o perjudici que pogués deriva-se de la utilització d’aquest web de manera fraudulenta o infringint les condicions generals o la normativa vigent.

Política de privacitat

Ics te ce_ està plenament conscienciada de la necessitat de mantenir una adequada política de privacitat i seguretat de les dades de caràcter personal i identificatives dels usuaris dels seus serveis i dels seus clients. El tractament de les dades de caràcter personal, així como l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic. En conseqüència, exposa el seu compromís amb la privacitat dels usuaris d’aquest web.

Protecció i Tractament de Dades Personals


La navegació d’un usuari pel web es fa de manera totalment anònima. No recopilem informació o dades individuals de caràcter personal, excepte quan l’usuari proporciona aquesta informació de manera expressa. Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament seran incloses en un fitxer propietat de Xavier Torres Canals. Aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i la seva finalitat és la de respondre a la consulta sol·licitada així com oferir informació sobre serveis i promocions d’Ics te ce_ o dels seus “partners” col·laboradors.
Informar i garantir expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres companyies sense la seva autorització, excepte que s’anés a fer algun tipus de cessió de dades personals, amb el que, prèviament, es sol·licitarà el consentiment exprés, informat i inequívoc, per part dels titulars.

Política de cookies

Quan s’accedeix a aquest web, es recullen ocasionalment informacions de manera automàtica no referides a una determinada persona (p. ex. navegador d’internet utilitzat i sistema operatiu, nom del domini de la pàgina web de la que es procedia, el nombre de visites, el temps mitjà de permanència, pàgines consultades, etc.). Ics te ce_ utilitza aquestes informacions per a conèixer si aquest web és atractiu i de fàcil navegació per a l’usuari així com per a millorar el seu contingut. Quan visiteu aquest web pot ocórrer que s’arxivin informacions en forma de “cookies” en el seu ordinador per així ser reconegut automàticament en la propera visita. En cap cas s’utilitzen les “cookies” per a recollir informació de caràcter personal.
Per a utilitzar aquest web, no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les “cookies” enviades per aquest web, per tant, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de “cookies” i per a impedir la seva instal·lació en el seu ordinador. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del navegador per a ampliar aquesta informació.

Seguretat

El compromís d’Ics te ce_ és el de complir amb l’obligació del secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes i tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, s’adopten les mesures de seguretat adequades per a evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.
Indicar que el web pot utilitzar tècniques de seguretat de la informació acceptades a la industria (firewalls, procediments de control d’accés, etc.) amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que Ics te ce_ obtingui dades als efectes de la corresponen autenticació dels controls d’accés.

Enllaços a pàgines de tercers


Aquest web pot contenir enllaços cap a webs d’altres empreses o entitats a les que no es fa extensiva aquesta Declaració sobre la Protecció de Dades.
Exercici de Drets

En relació a les dades recavades en aquest web, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com revocar el consentiment atorgat per al tractament de les dades. L’exercici d’aquests drets podrà ser exercit a través de sol·licitud escrita i signada, on constarà el nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport. La sol·licitud podrà realitzar-se a través de correu postal o per correu electrònic a l’adreça següent:

Xavier Torres Canals
Av. Diagonal, 523 8B (edifici Atalaya)
08029 Barcelona
info@icstece.com